Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

paolcia
00:24
corgisandboobs:

Is this what happens when you realize you’re gay?

mycatsaregay:

yeah

Reposted fromapatia apatia viastraggler straggler
00:23
4624 a5bc
paolcia
00:23
Reposted fromoll oll viastraggler straggler
00:22
6066 efc8
paolcia
00:22
9222 dc62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaklaudiammt klaudiammt
paolcia
00:21
4018 5396
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viastraggler straggler
00:17
5611 ab29 500

Thailand

paolcia
00:16
Reposted fromfabs3 fabs3 viastraggler straggler
paolcia
00:14
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viapunkahontaz punkahontaz
00:11
1963 fb22 500
paolcia
00:10
0270 4585
Reposted fromkjuik kjuik
paolcia
00:08
Wkrótce tęsknota za domem stała się wręcz namacalna, ale nie przeszkadzało mi to w byciu szczęśliwą jak balon, od którego oderwał się sznurek.
— Tove Jansson
Reposted fromtillbaka tillbaka viacytaty cytaty
paolcia
00:07
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viakrainakredek krainakredek
paolcia
00:07
9720 e9a3
Reposted fromscorpix scorpix viakrainakredek krainakredek
00:06
6816 83f3 500

banshy:

Japanese Spirit | Jormungand

Reposted fromRanveld Ranveld viakrainakredek krainakredek
paolcia
00:05
0818 8e6b 500
Księżycu mojego życia. Moje słońce i gwiazdy.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
paolcia
00:04
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viacatherineee catherineee
paolcia
00:02
00:02
7430 06e6 500

Women rock. BOOM! #women #hellyes #success #selfie #feelingmyself #teambringit

Reposted frommoderncourtesan moderncourtesan viaamie amie
00:00
7384 3ff0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaklaudiammt klaudiammt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl