Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2016

paolcia
10:27
paolcia
01:24
6393 66d8
Reposted fromesperer esperer vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:23
1737 44f8 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:22
3050 576b
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:16
8746 3710 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:15
PROCES ZAKOCHANIA WEDŁUG GERHARDA CROMBACHA:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy.
Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu.
Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny - proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny - mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę.
Początek tego procesu występuje zwykle ok 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się około 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:14
paolcia
01:09
2673 c217 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife vialetshavesex letshavesex
paolcia
01:01
1702 3e76
Reposted fromkarmacoma karmacoma viastylish stylish
01:01
I am like a caricature of myself, and I like that. It is like a mask. And for me the Carnival of Venice lasts all year long.
— Karl Lagerfeld (via fuckyeahkarllagerfeld)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
01:01
Elegance has nothing to do with fashion.
— Karl Lagerfeld (via fuckyeahkarllagerfeld)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
paolcia
01:00

To one’s enemies: ‘I hate myself more than you ever could’.

— Alain de Botton
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
01:00
The devil doesn’t come dressed in a red cape and pointy horns. He comes as everything you’ve ever wished for.
— Tucker Max, Assholes Finish First (via larmoyante)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
01:00
They say you die twice. Once when you stop breathing and once when someone says your name for the last time.
— Banksy (via supermodelgif)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
01:00
Obsessions are the only things that matter. Perversion interests me most and is my guiding darkness.
— Patricia Highsmith (via supermodelgif)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
01:00
Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.
— Oscar Wilde (via gofuckingnuts)
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viaquotes quotes
00:59
Everyone you will ever meet knows something you don’t.
— Bill Nye (via psych-facts)
Reposted fromasafeather asafeather viaquotes quotes
00:59
2904 b1df
paolcia
00:59
Buy clothes the size you want to wear.
— Karl Lagerfeld
paolcia
00:58
3765 39cd 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl